Пожалуйста, подождите...
05.10.2013 Коментарі та роз’яснення > Роздiл: ОФІЦІЙНІ Чи перевірятиме Держфінінспекція використання земель

Держфінінспекція України, реалізуючи повноваження у сфері державного фінансового контролю, уповноважена перевіряти в підконтрольних установах питання щодо використання та збереження ними земельних ділянок.

 

Підставою для цього є те, що головними завданнями органу державного фінансового контролю є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, ефективним використанням коштів і майна (ст. 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-XII). Водночас земельна ділянка вважається активом у розумінні бухгалтерського обліку (ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV) та майном — у розумінні ст. 181  Цивільного кодексу України.

 

Додамо, що перевірки в частині дотримання земзаконодавства здійснюватиме Держсільгоспінспекція згідно з Порядком планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.02.2013 р. № 132.

 

Лист Держфінінспекції від 30.04.2013 р . № 25-18/728 додається нижче:

 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ    від 30.04.2013 р. № 25-18/728

Щодо здійснення органами Держфінінспекції перевірок використання і збереження земельних ділянок

 

Компетенція Державної інспекції сільського господарства України (далі - Держсільгоспінспекція), в першу чергу, визначена Земельним кодексом України, законами України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель", Положенням про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 р. № 459.

 

На сьогодні питання організації та здійснення перевірок органами Держсільгоспінспекції визначено Порядком планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб'єктами господарювання вимог земельного законодавства, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.02.2013 р. № 132, відповідно до пункту 1.5 якого його дія поширюється на суб'єктів господарювання, господарська діяльність яких пов'язана з використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, в частині дотримання ними вимог земельного законодавства, встановленого законодавством порядку використання та охорони земель.

 

При цьому перелік питань, які працівники органів Держсільгоспінспекції мають право досліджувати при проведенні контрольного заходу, затверджено наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України від 12.07.2012 р. № 424 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог земельного законодавства". Пунктом 2 зазначеного Переліку визначено, що він є вичерпним, а здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог земельного законодавства з інших питань, які не включені до нього, забороняється.

 

Враховуючи положення зазначених вище нормативно-правових актів, вважаємо, що основним завданням Держсільгоспінспекції є здійснення державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності у розумінні Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель".

 

Правову ж основу здійснення Державною фінансовою інспекцією України державного фінансового контролю шляхом інспектування визначають, перш за все: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (далі - Закон № 2939), Положення про Державну фінансову інспекцію України, затверджене Указом Президента України від 23.04.2011 р. № 499, Порядок проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550.

 

Стаття 2 Закону № 2939 визначає, що головними завданнями органу державного фінансового контролю є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, ефективним використанням коштів і майна.

 

Під активами розуміються ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому. Економічна вигода - це потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів (стаття 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

 

Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки (стаття 190 Цивільного кодексу України), а нерухомим майном - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (стаття 181 Цивільного кодексу України).

 

Крім того, статтею 2 Закону № 2939 до підконтрольних установ віднесено міністерства та інші органи виконавчої влади, державні фонди, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, бюджетні установи і суб'єкти господарювання державного сектора економіки, а також підприємства, установи та організації, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно.

 

Враховуючи, що земельні ділянки є майном у розумінні Цивільного кодексу України та активами у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Держфінінспекція України, реалізуючи повноваження у сфері державного фінансового контролю, уповноважена перевіряти у підконтрольних установах питання щодо використання і збереження земельних ділянок.

 

Перший заступник Голови                                              В. Костюшко

 

Джерело - Интерактивна бухгалтерія