Пожалуйста, подождите...
11.01.2014 Коментарі та роз’яснення > Роздiл: ІНШІ Які дисциплінарні стягнення може встановити підприємство

(коментар до листа Мінсоцполітики від 12.07.2013 р. № 3187/0/10-13/13)

Суть питання: чи може підприємство передбачити такі дисциплінарні заходи, як сувора догана чи переведення на нижчу посаду?

Таке запитання виникає у всіх підприємств та організацій, які використовують працю найманих осіб, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

 

Мінсоцполітики наголошує: правила внутрішнього трудового розпорядку не можуть суперечити трудовому законодавству, угодам і колективним договорам та застосовуються в частині, що не суперечить Конституції і законам України. Тобто дисциплінарні стягнення, передбачені п. 25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984 р. № 213, такі як зауваження, сувора догана, переведення на нижчу посаду (нижче оплачувану роботу), не можуть передбачатися в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

 

Адже згідно з нормами п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції, виключно законами України визначаються діяння, які є дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

 

Тому за порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі види стягнення, як догана та звільнення (ст. 147 Кодексу законів про працю, далі — КЗпП). Проте ч. 2 ст. 147 КЗпП установлено, що законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені й інші дисциплінарні стягнення для окремих категорій працівників.

 

Так, до держслужбовців застосовуються, окрім стягнень, передбачених КЗпП (догана та звільнення), і такі заходи дисциплінарного впливу, як попередження про неповну службову відповідність та затримка до одного року в присвоєнні чергового рангу чи у призначенні на вищу посаду (ст. 14 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. № 3723-XII).

 

Отже, підприємства можуть передбачити в Правилах внутрішнього трудового розпорядку тільки дисциплінарні стягнення, прописані в КЗпП та інших законах.

 

 

Автор - юрист Софія ВОЙЦЕХОВСКІ,

 

 

Джерело -  «Інтерактивна бухгалтерія»