Пожалуйста, подождите...
11.01.2014 Новини > Роздiл: ІНШІ НОВИНИ Мінекології планує зменшити частоту перевірок лісогосподарських підприємств

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» планові  перевірки  всіма контролюючими органами повинні здійснюватись  відповідно  до  річних  або  квартальних планів. Державний орган контролю визначає у віднесеній  до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику  від здійснення господарської діяльності. З   урахуванням  значення  прийнятного  ризику  всі  суб'єкти  господарювання,  що  підлягають контролю, відносяться до одного  з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.  Закон вказує, що залежно від  ступеня  ризику, контролюючий орган   визначає періодичність проведення планових перевірок таких суб’єктів. Критерії ступенів ризику у кожній сфері контролю затверджуються урядовими постановами.

 

Зокрема, у сфері  додержання лісового законодавства  є чинною Постанова Кабміну № 212 від 19 березня 2008 р. «Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської    діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)». Цей норматив встановив, що вся без виключення діяльність, пов’язана із вирубкою лісу відноситься до діяльності із високим ступенем ризику. Відповідно,  зараз екоінспекція повинна щорічно перевіряти у плановому порядку  всі лісогосподарські підприємства.  

 

Однак у грудні минулого року  Міністерство екології розробило проект Постанови Кабінету Міністрів України, яким пропонується зменшити кількість та частоту здійснення перевірок та здійснити перегляд критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику на предмет звуження кола таких суб'єктів господарювання.

 

Зокрема, внесені зміни торкнуться і лісогосподарських підприємств. Так, у разі прийняття вказаної постанови Урядом, у плановому порядку (тобто щорічно)  планується перевіряти не всі лісгоспи, а лише ті, які:

 

-  здійснюють лісокористування в гірських умовах;

 

-  у яких протягом року, що передує плановому:

 

щорічний обсяг розрахункової лісосіки становить 20 тис. метрів кубічних і більше для суб’єктів господарювання які знаходяться у підпорядкуванні Держлісагентства та 3 тис. метрів кубічних для інших лісокористувачів;

 

обсяг рубок головного користування становить менше 40% від загального об’єму заготовленої деревини для суб’єктів господарювання які знаходяться в зоні Українських Карпат, мішаних лісів та лісостеповій зоні;

 

об’єм заготовленої деревини від проведення санітарно-оздоровчих заходів становить більше 60% від загального об’єму заготівлі за виключенням рубок не пов’язаних з веденням лісового господарства;

 

площа переводу лісових культур І класу у покриту лісом площу становить 30% і менше від загальної площі переводу лісових культур у році, що передує року проведення планової перевірки;

 

наявні ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчі та захисні ліси;

 

проведення рубок догляду сильної та дуже сильної інтенсивності 26% і більше запасу деревини, крім рубок у молодняках;

 

наявні пожежі протягом останніх двох років, що передують плановій перевірці, або наявна позалісосічна захаращеність в захисних смугах вздовж доріг, а також у хвойних лісах усіх категорій зависності;

 

-  здійснили з моменту останньої перевірки три і більше порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища  та/або виявлено злочин і притягнуто їх посадових осіб до кримінальної відповідальності протягом останніх двох років, що передують плановій перевірці;

 

-  у яких в природних рослинних угруповуваннях зростають види об’єктів рослинного світу, що занесені до Червоної книги України на територіях, які використовують суб’єкти господарювання, а також здійснюється їх вилучення, в наукових цілях та з метою відтворення;

 

Вищеперелічені лісгоспи відносяться до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

 

До суб’єктів господарювання  із середнім ступенем ризику, перевірки яких мають здійснюватись раз на три роки, будуть віднесені лісгоспи у яких протягом року, що передує плановому:

 

обсяг рубок головного користування становить до 20 тис. куб. метрів ;

 

рубки догляду середньої інтенсивності становлять від 16% до 25% запасу деревини, крім рубок у молодняках;

 

площа переводу лісових культур І класу у покриту лісом площу становить від 31% до 50% від загальної площі переводу лісових культур;

 

наявна позалісосічна захаращеність у лісах, що виконують санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції;

 

 

Як бачимо, міністерство вирішило диференціювати підприємства та організації, які проводять господарську діяльність пов’язану із вирубкою лісів, для  зменшення  тягара перевірок в залежності від кількісних показників використання лісових ресурсів, дотримання ними вимог законодавства у сфері ОНПС, проведення діяльності з охорони, використання та відтворення рослинного і тваринного світу, у тому числі видів занесених до Червоної книги України.

 

Міністерство вважає, що прийняття даного проекту сприятиме зменшенню показників стосовно суб'єктів господарювання, щодо яких здійснено заходи контролю та зменшенню середньої частоти перевірок щодо одного суб'єкта.

 

 

Автор – Олег Сторчоус.