Пожалуйста, подождите...
26.01.2014 Коментарі та роз’яснення > Роздiл: ОФІЦІЙНІ Антикорупційну декларацію у 2014 році слід подавати за оновленою формою

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією надав роз’яснення щодо зразка форми декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі — антикорупційна декларація) у зв’язку зі змінами до неї з 01.01.2014 р.

 

Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14.05.2013 р. № 224-VII з 1 січня 2014 року зменшено розмір разової витрати (вкладу/внеску) з 150 тис. гривень до 80 тис. гривень, у разі здійснення якої заповнюються відповідні позиції форми антикорупційної декларації, а також розширено перелік відомостей, які зазначаються у позиції 4 (поле «Прізвище, ініціали» змінено на поле «Прізвище, ініціали, дата народження») та позиціях 45–64 (у полях «Усього» та «у тому числі за кордоном» необхідно зазначати повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини).

 

Тож антикорупційну декларацію за 2013 рік, яку подають за місцем роботи (служби) до 1 квітня 2014 року, слід заповнювати за формою, що враховує такі зміни. Адже згідно з постановою КМУ «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» від 08.02.2014 р. № 64 бланки антикорупційної декларації виготовляються особами, які відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» заповнюють і подають цю декларацію, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок.

 

Джерело - Інтерактивна бухгалтерія