Пожалуйста, подождите...
03.10.2015 Коментарі та роз’яснення > Роздiл: ОФІЦІЙНІ Уточнено критерії посади «директор підприємства»

Внесено зміни до кваліфікаційної характеристики посади «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

 

Відтепер директором може бути людина з вищою освітою другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право». При цьому стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня має бути не менше ніж 5 років.

 

Відповідні роз'яснення надані наказом Мінсоцполітики №951 від 22.09.2015 року.

Див нижче:

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22 вересня 2015 року № 951

 

Про внесення змін до кваліфікаційної характеристики посади «Директор (начальник, інший керівник) підприємства»


Вiдповiдно до ,

 

НАКАЗУЮ:

 

Унести змiни до квалiфiкацiйної характеристики посади «Директор (начальник, iнший керiвник) пiдприємства», розмiщеної у , виклавши абзац третiй «Квалiфiкацiйнi вимоги» в такiй редакцiї:

 

«Вища освiта другого рiвня за ступенем магiстра за вiдповiдною галуззю знань або вища освiта другого рiвня за ступенем магiстра та пiслядипломна освiта за галуззю знань «Управлiння та адмiнiстрування» або «Право». Стаж роботи на керiвних посадах нижчого рiвня — не менше нiж 5 рокiв».

 

Міністр
П. Розенко

 

Джерело - ГоловБух24