Пожалуйста, подождите...
07.08.2018 Лісове та суміжне законодавство > Роздiл: Інші підзаконні акти Про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
 
19.06.2018              м. Київ                             N 220


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2018 р. за N 814/32266
 
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до норм чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, що додаються.

2. Управлінню охорони біорізноманіття та біобезпеки (Богданович Г. В.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра екології та природних ресурсів України Полуйка В. Ю.


Міністр                                                          О. Семерак


ПОГОДЖЕНО: 


Заступник Голови
Державного агентства
лісових ресурсів України 

В. Н. Бондар


Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України 

М. Мартинюк


Т. в. о. Державної екологічної
інспекції України 

І. О. Яковлєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
19 червня 2018 року N 220

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2018 р. за N 814/32266

Зміни
до деяких нормативно-правових актів

1. В Інструкції про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, затвердженій наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 01 лютого 1993 року N 3, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 12 лютого 1993 року за N 4 (із змінами):

1) у главі 2:

пункт 2.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.8 вважати відповідно пунктами 2.2 - 2.7;

пункт 2.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.7 вважати відповідно пунктами 2.4 - 2.6;

у пункті 2.5 слово "відповідному" виключити;

у пункті 2.6:

слова "Державне управління" замінити словами "Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";

слова "для контролю" замінити словами "та направляє для контролю завірену в установленому порядку його копію до територіального органу Держекоінспекції відповідної території";

2) у главі 3:

у пункті 3.4 слова "Мінприроди України або уповноважених від Мінприроди України" замінити словами "Мінприроди або Держекоінспекції";

пункт 3.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.7 - 3.9 вважати відповідно пунктами 3.6 - 3.8;

у пункті 3.6 слова ", відомостями про оплату компенсації за добування" виключити;

3) у додатках до Інструкції:

у додатку N 1 слова "та скріплюється печаткою" виключити;

у додатках N 2, N 3:

цифри "199_", "1993" замінити відповідно цифрами "20__";

слова "Начальник Управління заповідних та рекреаційних територій" замінити словами "Посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

слова "Державне управління охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України по області" замінити словами "Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";

слова "Службова особа Мінприроди України" замінити словами "Службова особа Держекоінспекції";

слова "Оплата коштів компенсації за добування:

_____________________________________________________________________________________

(Ваші реквізити: N доручення, дата оплати, сума надходжень)" виключити;

слова "державному управлінні Мінприроди України по _______" замінити словами "органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях";

слова "Мінприроди України (уповноважених від Мінприроди України)" замінити словами "Мінприроди або Держекоінспекції";

слова ", відомостями про оплату компенсації за добування" виключити;

слова "Оплата відрахувань:" виключити;

4) у тексті Інструкції та додатках до неї слова "держуправління охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим, відповідних областей, міст Києва і Севастополя", "Державне управління охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідних відмінках, слова "Мінприроди України" замінити словом "Мінприроди".

2. У Правилах видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26 травня 1999 року N 115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 вересня 1999 року за N 608/3901:

1) у пункті 1.1 глави 1 цифри та слово ", 22, 23, 24 та 45" замінити цифрами "50";

2) у главі 2:

у пункті 2.9:

слова "ведмедя", "та кам'яної, норки американської, тхора лісового", "нутрії вільної" виключити;

після слова "бабака" доповнити словом "борсука";

3) у пункті 5.1 глави 5 слова "Мінекобезпеки, його органи на місцях" замінити словами "Держекоінспекція, її територіальні органи";

4) у додатку до пункту 2.1 Правил:

слова та цифри "МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 252001, м. Київ-1, МСП, вул. Хрещатик, 5 тел. 226-24-28, факс 229-83-83, E-mail Internet: mep@mep.FreeNet.Kiev.UA" замінити словами та цифрами "МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-00, факс (044) 206-31-07";

у примітках слова "Республіканському комітеті охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим або відповідних державних управліннях екологічної безпеки в областях" замінити словами "органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища або відповідних обласних державних адміністраціях, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях";

5) у тексті Правил та додатку до них слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінприроди"; слова "органи Держкомлісгоспу" у всіх відмінках замінити словами "територіальні органи Держлісагентства" у відповідних відмінках; слова "територіальних органів Мінекобезпеки - Рескомприроди Автономної Республіки Крим, держуправлінь екобезпеки відповідних областей, міст Києва та Севастополя (надалі державні - органи Мінекобезпеки), органи Мінекобезпеки" у всіх відмінках замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідних відмінках; слово "Держкомлісгосп" у всіх відмінках замінити словом "Держлісагентство" у відповідних відмінках; слова "державним органом лісового господарства Автономної Республіки Крим, області, міста Севастополя" у всіх відмінках замінити словами "територіальними органами Держлісагентства" у відповідних відмінках.

3. В Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженій наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26 травня 1999 року N 116, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 30 липня 1999 року за N 518/3811 (із змінами):

1) у главі 2:

у пункті 2.4:

слова "ведмедя", "та кам'яної, норки американської, тхора лісового", "нутрії вільної" виключити;

після слова "бабака" доповнити словом "борсука";

у пункті 2.6 слова "розглядає", "погоджує", "повертає", "готує" замінити відповідно словами "розглядають", "погоджують", "повертають", "готують";

в абзаці другому пункту 2.9 слова "Головного управління національних природних парків та заповідної справи" виключити;

2) у главі 3:

у пункті 3.5 слова "Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замінити словами "Міністра екології та природних ресурсів";

пункт 3.6 викласти у такій редакції:

"3.6. Затверджені ліміти Мінприроди доводить до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальних органів Держекоінспекції та користувачів.";

3) у додатку 1 до пункту 2.5 Інструкції слова


"Погоджено:
_______________________________________________
(назва державного органу лісового господарства Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя)
____________________________________
(підпис керівника, печатка)
____________________________________"
(дата)


виключити;

4) у додатку 3 до пункту 3.5 Інструкції:

слова "Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замінити словами "Міністра екології та природних ресурсів";

цифри "199__" замінити цифрами "20__";

5) у тексті Інструкції та додатках до неї слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінприроди"; слова "орган екологічної безпеки Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя", "державний орган екобезпеки Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя" у всіх відмінках замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідних відмінках; слова "Держкомлісгосп України" у всіх відмінках замінити словом "Держлісагентство" у відповідних відмінках; слова "державний орган лісового господарства Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя", "державний орган лісового господарства" у всіх відмінках замінити словами "територіальний орган Держлісагентства" у відповідних відмінках; слово "Головдержекоінспекція" в усіх відмінках замінити словом "Держекоінспекція" у відповідних відмінках; слова "місцевих органів Мінекобезпеки та Держкомлісгоспу України" в усіх відмінках замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та територіальні органи Держлісагентства" у відповідних відмінках.

4. В Інструкції про порядок установлення нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів, затвердженій наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12 лютого 2002 року N 61, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2002 року за N 202/6490:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Нормативи спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого та загальнодержавного значення затверджуються Мінприроди на підставі матеріалів оцінки стану природних рослинних ресурсів (інвентаризації) сировинних видів рослин за єдиною для України системою.";

2) пункти 8, 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10 - 14 вважати відповідно пунктами 8 - 12;

3) у пункті 14 слова "його територіальні органи" замінити словами "обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";

4) у тексті Інструкції слова "Мінекоресурсів України" замінити словом "Мінприроди"; слова "територіальні органи Мінекоресурсів України", "державними управліннями екології та природних ресурсів в областях, містах Києві і Севастополі" у всіх відмінках замінити словами "обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідних відмінках; слова "Рескомекоресурсів АР Крим" у всіх відмінках замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідних відмінках.

5. В Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік, затвердженій наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05 лютого 2007 року N 38, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2007 року за N 160/13427 (із змінами):

1) у пункті 3 слова "органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів Держкомлісгоспу (далі - уповноважені органи Держкомлісгоспу), органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальних органів Мінприроди (далі - уповноважені органи Мінприроди)", замінити словами "органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів Держлісагентства (далі - уповноважені органи Держлісагентства), органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

2) в абзаці першому пункту 7 слово "Держкомлісгоспу" замінити словом "Держлісагентства";

3) у пункті 8 слово "Держкомлісгоспу" замінити словом "Держлісагентства"; слова "уповноваженими органами Мінприроди, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями" у всіх відмінках замінити словами "органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями" у відповідних відмінках;

4) перше речення абзацу першого пункту 9 викласти у такій редакції: "У місячний термін Держлісагентство розглядає матеріали розрахункових лісосік і подає до Мінприроди пропозиції щодо їх затвердження.";

5) у пункті 11 слово "Держкомлісгоспу" замінити словом "Держлісагентства"; слова "уповноважених органів Мінприроди" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям";

6) у пунктах 13, 14 слово "Держкомлісгосп" у всіх відмінках замінити словом "Держлісагентство" у відповідних відмінках;

7) у додатку 2 до пункту 7 Інструкції слова "уповноважений орган Держкомлісгоспу", "уповноважений орган Мінприроди", "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація" замінити відповідно словами "уповноважений орган Держлісагентства", "обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища".


Начальник Управління охорони
біорізноманіття та біобезпеки 

Г. В. Богданович

Джерело: http://search.ligazakon.ua