Пожалуйста, подождите...
17.04.2013 Роздiл: Про обчислення та сплату екологічного податку у 2013 році /Лист ДПС від 14.02.2013 р./

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.02.2013  № 3688/7/15-2117

 

ДПС в АР Крим,

областях, мм. Києві та Севастополі,

Окружна державна податкова служба -

Центральний офіс з обслуговування ВПП

 

Про обчислення та сплату екологічного податку у 2013 році

 

Державна податкова служба України повідомляє, що пунктами 16-21    розділу І Закону України від 20 листопада 2012 року № 5503-VІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів” (далі - Закон № 5503, Кодекс) змінено ставки екологічного податку, які передбачені статтями 243 - 248 Кодексу, а саме вони збільшені в середньому на   7,9 відсотка.

 

Розділом ІІ „Прикінцеві положення” Закону № 5503 зазначено, що Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, за винятком окремих норм.

З огляду на приписи статей 94 Конституції України та 4 Указу Президента України від 10.06.97 № 503/97 „Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” нормативно-правові акти Верховної ради і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи згідно із статтею 58 Конституції України.

Враховуючи викладене, норми Закону № 5503 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування (04.01.2013 р.).

Таким чином, платники екологічного податку за І квартал 2013 року подають до органів податкової служби два додатки, тобто починаючи з 1 січня по 3 січня ц.р. включно за ставками екологічного податку, які діяли з 1 січня по          3 січня ц.р., а з 4 січня по 31 березня ц.р. включно згідно Закону № 5503. Відповідно при обчисленні податкових зобов’язань по екологічному податку          за П, ІІІ та ІV квартали ц.р. застосовуються ставки податку, встановлені Законом № 5503.

При цьому, згідно з пунктом 2 підрозділу 5 розділу XX „Перехідні положення” Кодексу за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно, ставки податку становлять 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243 - 246 Кодексу          (у 2012 році – становили 50 відсотків).

Згідно зі статтею 250 Кодексу базовий податковий (звітний) період по екологічному податку дорівнює календарному кварталу.

Порядок подання Податкової декларації екологічного податку та сплати податкових зобов’язань у 2013 році не змінився.

Платники податку, крім тих, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом ДПА України від 24.12.10 №1010 „Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.11 за №26/18764 та подають її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, які здійснюють ввезення палива на митну територію України і сплачують податок до або в день подання митної декларації:

- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;

- за паливо, реалізоване податковими агентами, - за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку в органах державної податкової служби;

- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової служби.

 

Отже, граничним терміном подання Податкової декларації екологічного податку за ІV квартал 2012 року є 11 лютого 2013 року, а останнім днем сплати податку – 19 лютого 2013 року; за I квартал п.р., відповідно, - 10 травня 2013 року та 20 травня 2013 року; за П квартал п.р. - 9 серпня 2013 року та 19 серпня 2013 року; за Ш квартал  п.р. - 11 листопада 2013 року та 19 листопада 2013 року; за             ІV квартал 2013 року - 10 лютого 2014 року та 19 лютого 2014 року.

 

До Податкової декларації екологічного податку додаються сім додатків, які є її невід'ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об'єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.

 

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.

 

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Кодексу.

 

 

Заступник Голови                                                                                      А.П. Ігнатов

Джерело - Державна податкова служба