Пожалуйста, подождите...
01.03.2019 Новини > Роздiл: НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА Проект постанови КМУ Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
від ______________                                                          №_____ 
Київ
 
Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення
 

Відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 371 Земельного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, що додаються.Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН
 

Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення»    З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення» та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та продовольства робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www. minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент аграрної політики та сільського господарства, e-mail: olga.bondarchuk@minagro.gov.ua, 226-22-12.Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України             В. ТОПЧІЙПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення»
 
 

Мета: визначення процедури утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблено на виконання пункту 1 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 10 липня 2018 р. № 2498-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 19 вересня 2018 року (протокол № 36).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 10 липня 2018 р. № 2498-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» внесено низку змін до Земельного кодексу України, зокрема якими регулюються питання надання у постійне користування або в оренду земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, а також визначено правовий статус полезахисних лісових смуг.

Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, з 01.01.2019 не належать до земель лісогосподарського призначення, стають комунальною власністю і можуть передаватися у постійне користування державним або комунальним спеціалізованим підприємствам або в оренду фізичним та юридичним особам з обов’язковим включенням до договору оренди землі умов щодо утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної меліорації.

Відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 371 Земельного кодексу України правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, встановлює Кабінет Міністрів України.

Враховуючи невід’ємний зв’язок полезахисних лісосмуг та прилеглих сільськогосподарських угідь, які використовуються для вирощування сільськогосподарської продукції, є необхідність забезпечення використання властивостей захисних насаджень та сільськогосподарських угідь як єдиного комплексу.

Проект постанови розроблений саме на врегулювання особливостей під час використання та розпорядження земельними ділянками в масивах земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства та особистого селянського господарства.

Необхідно зазначити, що Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення розробляються вперше в Україні.

Разом з тим, на практиці при проведенні лісовпорядних робіт та проектуванні заходів у полезахисних лісових смугах (для тих, які надані у користування) застосовуються «Настанови з лісомеліоративного впорядкування захисних лісових насаджень лінійного типу та розташованих у смугах відведення каналів, залізниць, автомобільних доріг», схвалені науково-технічною радою ВО «Укрдержліспроект» (12.11.2012), проблемною вченою радою Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 10 від 07.11.2012), секцією «Охорона рослинного та тваринного світу» науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України (протокол № 4 від 23.11.2012). Вказані вище настанови пройшли виробниче випробування та покладені в основу розробленого проекту Правил.

3. Суть проекту акта

Проектом постанови передбачається затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення (далі – Правила ).

Правилами визначається процедура утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, зокрема встановлюються:

механізм і підстави для проведення заходів;

показники характеристики лісомеліоративного стану насаджень, залежно від виду, конструкції, вікового періоду, лісівничо-меліоративної оцінки;

комплекс заходів поліпшення їх якісних показників, біологічної стійкості і меліоративної ефективності (зріджування в процесі рубок догляду, рубки, пов’язані з реконструкцією, створення (відновлення), агротехнічний догляд та доповнення, збереження від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб);

умови, що негативно впливають на збереження та використання полезахисних лісових смуг.

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України.

4-1. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект постанови відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Упровадження положень проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз впливу

Реалізація проекту постанови сприятиме унормуванню механізмів щодо надання у користування полезахисних лісових смуг та їх утримання і збереження, а також припиненню в них незаконних рубок, пожеж, масового всихання, погіршення санітарного стану.

6-1. Стратегічна екологічна оцінка

Проект постанови Кабінету Міністрів України не є документом державного планування, підготовлений з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту постанови позитивно вплине на забезпечення прав та інтересів землекористувачів, в користуванні яких знаходиться масив земель сільськогосподарського призначення разом з прилеглими полезахисними лісосмугами, в частині ефективного використання та охорони сільськогосподарських земель лісомеліоративними методами, захист їх від деградації та забруднення.

8. Громадське обговорення

Проект акта підлягає оприлюдненню на офіційному веб–порталі Мінагрополітики (minagro.gov.ua) для громадського обговорення.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державним агентством лісових ресурсів України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип збереження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови сприятиме вирішенню питань щодо використання полезахисних лісових смуг та здійснення в них господарських заходів, які зможуть виконувати землекористувачі в масивах земель сільськогосподарського призначення.

Передбачені проектом заходи дозволять забезпечити належний стан полезахисних лісових смуг та створити сприятливі умови для підвищення їх стійкості, продуктивності, оздоровлення, посилення захисних та інших корисних функцій.


 

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України В. ТОПЧІЙ