Пожалуйста, подождите...
21.01.2020 Новини > Роздiл: НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА Порядок використання електронних грошей адаптують до європейських норм

З метою гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу, Національний банк України пропонує оновити порядок здійснення операцій з електронними грошима.

Зокрема, регулятор пропонує запровадити ідентифікацію, верифікацію користувачів електронних грошей та вимоги щодо супроводження операції з використанням електронних грошей інформацією про платника та отримувача з метою здійснення емітентом заходів щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також умови за яких ідентифікація не здійснюється (такі вимоги передбачені Регламентом (ЄС) 2015/847 (про інформацію, що супроводжує грошові перекази) та Директивою (ЄС) 2015/849 (про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму).

Крім того,  з метою мінімізації ризиків щодо  неправомірного використання електронних грошей пропонується:

-     визначити порядок використання "електронних гаманців";

-     посилити вимоги щодо контролю емітента за діяльністю комерційних агентів, зокрема, зобов’язати агента відкривати в емітента окремий поточний рахунок для здійснення агентської діяльності та не передавати свої повноваження за агентським договором іншим суб’єктам господарювання і фізичним особам.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про електронні гроші в Україні" (далі – Проєкт), що пропонується для громадського обговорення.

Аналіз регуляторного впливу Проєкту.

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються до 10 лютого 2020 року на поштову та електронні адреси Національного банку України.

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Національний банк України, Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку.

Електронна адреса: 22SPRA@U1H0; nbu@bank.gov.ua.

 

 

Джерело: Національний банк України