Пожалуйста, подождите...
11.08.2020 Роздiл: Контроль та перевірки ЯК ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ?

Протягом останніх років питанню перевірок Держпраці приділяють значну увагу як правозахисники, так і самі підприємці. Причиною цьому є значні штрафи, які сягають сотні тисяч гривень за одне порушення, та, які набули чинності на початку 2015 року. 

Нещодавно за підтримки Спілки підприємців України було проведено зустріч-презентацію на тему: «Перевірка Держпраці: права, обов‘язки та правила поведінки», спікером на якому, зокрема, була Анастасія Гурська, партнер АО «Клочков і партнери». 

Більшу увагу на заході адвокат приділила питанню особливостей проведення інспекційних відвідувань працівниками Держпраці з метою перевірки додержання на підприємстві норм трудового законодавства. Правозахисниця допомогла підприємцям розібратись у тонкощах проведення даних перевірок та надала на розгляд роботодавцям певний алгоритм дій у разі, якщо неочікувано завітала перевірка контролюючого органу. 

У нашому матеріалі використані тези виступу та презентації доповідача. 

 

Види перевірок та підстави їх проведення

Загалом перевірки Держпраці можна поділити на планові та позапланові (інспекційні відвідування). 

 

Планові перевірки проводяться з періодичністю, визначеною відповідно до критеріїв, за якими цінюється ступінь ризику від провадження господарської іяльності суб‘єктами господарювання (ризиковість підприємства розраховується за спеціальною методикою за градацією від 1 до 100 балів).

 

Так, не частіше 1 разу на рік повинні бути перевірені компанії з високим ступенем ризику, не частіше 2 разів на рік можуть перевірити компанії з середнім ступенем ризику, а з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

 

Детально особливості проведення планових перевірок були висвітлені в іншій публікації «Українського права», тому в данному матеріалі основна увага приділятиметься сааме інспекційним відвідуванням.

 

Щодо позапланових перевірок, то слід розуміти, що їх проводять незалежно від кількості проведених раніше планових перевірок, однак лише за наявності інформації про факти порушення конкретним роботодавцем законодавства про працю. 

 

Дізнатись про імовірні порушення контролюючий орган може шляхом отримання звернень від діючих або колишніх працівників компанії, за заявою самого роботодавця про проведення перевірки, на підставі ухвали суду або повідомлення відправоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування. 

 

Також Держпраці може, наприклад, проконтролювати виконання припису, винесеного під час попередніх перевірок і завітати для цього безпосередньо на підприємство із направленням на інспекційне відвідування.

 

Наказ та направлення на перевірку

 

З чого розпочинається перевірка? Мінімальним документальним підтвердженням права інспектора Держпраці проводити перевірку є наявність двох основних документів. 

 

Так, щоб направити інспектора на перевірку Держпраці необхідний наказ із зазначенням найменування роботодавця та предмету перевірки, і власне сааме направлення, яке підписується уповноваженою особою з проставленням печатки.

 

У направленні обов‘язково повинні бути зазначені найменування органу, що здійснює еревірку, роботодавця і його місцезнаходження, перелік посадовихосіб, які направлені для здійснення перевірки, дата початку та закінчення перевірки, її тип, предмет і підстави тощо.

 

Направлення на перевірку є чиним лише протягом зазначеного у ньому строку здійснення перевірки. Також слід звернути увагу, що даний документ має бути підписаний керівником чи заступником керівника Держпраці чи територіального органу із проставленням відтиску печатки цього органу. 

 

Окрім цього, роботодавець або його представник, уповноважений супроводжувати перевірку, повинен перевірити наявність у інспектора діючого посвідчення. Також існує можливість перевірити дійсність цього посвідчення у відповідному реєстрі на офіційному веб-сайті Держпраці (де міститься навіть фотокартка інспектора). 

 

У разі невірності оформлення цих документів, їх відсутності тощо існують всі підстави для відмови інспектору у допуску до здійснення перевірки.

 

Що саме інспектор уповноважений робити під час перевірки?

 

Інспектор, в першу чергу, має право в будь-яку годину доби (відповідно до внутрішнього розпорядку підприємства), з урахуванням вимог законодавства про охорону праці, проходити до будь-яких приміщень компанії, де використовується наймана праця з метою виявлення неоформлених працівників.

 

Роботодавець повинен надати перевіряючому для ознайомлення будь-які документи, ведення яких передбачено законодавством про працю. Тут важливо знати, що надавати необхідно лише ті документи, що містять інформацію з питань, які є предметом перевірки. Якщо працівник Держпраці вимагає документи, які не стосуються предмету перевірки, про це варто зазначити у акті, який складається за результатами перевірки.

 

Інспектор має право наодинці або у присутності свідків ставити керівнику або працівникам запитання, що стосуються законодавства про працю і отримувати на них усні або письмові пояснення. Адвокат, при цьому, звернула увагу, що дане спілкування не є тотожним допиту працівника правоохоронного органу, а тому особа може відмовитись від дачі свідчень без подальшої відповідальності.

 

Якщо ж представник контролюючого органу виявить ознаки кримінального правопорушення або загрозу своїй безпеці, він має право викликати правоохоронців.

 

Не слід чинити перешкоди інспекотру й у випадку, якщо він забажає провести конфіденційні розмови з працівниками компанії щодо предмета перевірки. Для цього необхідно виділити інспектору робоче місце.

 

Для фіксування процессу проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених працівників, інспектору можна користуватись засобами аудіо-, фото- та відеотехніки (зокрема, мобільним телефоном). Адвокат також звертає увагу, що дане право інспектора роботодавець може використати на свою користь та, у разі необхідності, висловлювати заперечення щодо дій інспектора, знаючи при цьому, що це буде зафіксовано на електронному носії. Відомості про здійснення аудіо-, фото- чи відеофіксації зазначаються у акті, що складається за результатами перевірки.

 

Також працівник Держпраці в разі проведення інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування має право отримувати від державних органів необхідну інформацію. Здебільшого дане право інспектора стосується підготовчих дій перед проведенням інспекційного відвідування. 

 

Права керівника підприємства під час перевірки

 

Керівник може перевірити у перевіряючого його службове посвідчення і має повне право не допустити до перевірки особу, яка не має такого посвідчення.

 

Окрім цього, роботодавець, у якого ідбувається перевірка Держпраці, може протягом всього часу подавати у письмовій формі пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису, отримувати консультативну допомогу від інспектора з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань, а також оскаржувати неправомірні дії інспектора.

 

Від інспектора слід вимагати і внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об‘єкта відвідування, а також роз´яснення прав та обов‘язків до підписання акта.

 

Законодавець попіклувався і про захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації, таким чином, керівник підприємства має право вимагати від інспектора їх нерозголошення. Прогалиною є відсутність відповідальності за таке розголошення, у зв‘язку з чим адвокат радить уникати випадків надання документів з конфіденційною інформацією стороннім особам. 

 

Як підготуватись до візиту інспектора праці?

 

Насамперед роботодавцю слід переконатись, що з усіма працівниками укладено та підписано трудові договори та інші необхідні документи, а в свою чергу цивільно-правові договори не повинні містити ніяких ознак трудових як то закріплення положення про робочий час і трудових обов’язків, а також не визначати строк дії договору більше одного року. При укладенні цивільно-правового договору потрібно також вказати обсяг та період виконання особою робіт/послуг, а також оплату саме за такикий обсяг, а не помісячно. 

 

В інакшому випадку, порушення зазначених вимог може призвести до штрафу, накладеного на підприємство, у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (щодорівнюєбільше 120 тис. грн.). 

 

Що необхідно знати працівникам? 

 

Насамперед усім працівникам слід провести інструктаж щодо їхніх прав та обов’язків під час перевірки, а сааме повідомити їм, що вони мають право надавати інформацію лише про себе та свої трудові відносини з підприємством і не зобов’язані надавати таку інформацію щодо інших працівників або роботи підприємства.

 

Також в деяких випадках є необхідність попереднього спілкування працівників з юристом компанії щодо інформування їх про свої права та обов‘язки під час перевірки.

 

Санкції за порушення трудового законодавства

 

Як зазначалось вище, сааме розмір потенційних штрафів спровокував надзвичайний ажіотаж навколо данного питання у суспільстві. Деякі із них адвокат навела, як приклад порушень, за які підприємство притягується до відповідальності. 

 

Так, найбільша штрафна санкція визначена за неоформлених працівників і складає 125 190,00 грн за кожного такого працівника. Такий самий штраф передбачений і за кожного працівника, якому не нараховується ЄСВ.

 

Якщо ж роботодавець порушує строки виплати заробітної плати, він повинен буде заплатити штраф в сумі 12 519,00 грн.

 

І найменший штраф передбачений за всі інші порушення трудового законодавства у розімірі мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України «Про державний бюджет» на конкретний рік. Слід також розуміти, що даний штраф накладається у єдиному розмірі за всі порушення, а не за кожне порушення окремо. 

 

Найбільш поширені порушення трудового законодавства, які допускає бізнес

 

Для зручності підприємців адвокат також навела перелік порушень, які найчастіше допускаються роботодавцями у своїй роботі та стають причиною для виявлення неоформлених працівників та накладення на підприємство штрафних санкцій.

 

Зокрема, це можуть бути наступні дії роботодавця:

 

1. Розміщення інформації про непрацевлаштованих працівників на сайті компанії.

 

2. Зазначення контактною особою непрацевлаштованого працівника або роздача візиток таким працівником.

 

3. Постійне знаходження непрацевлаштованого працівника на робочому місці.

 

4. Відсутність будь-яких договірних відносин з працівником;

 

5. Наявність в офісі готівки для видачі зарплати або записи щодо зарплат у конвертах.

 

6. Невиплата та ненарахування індексації, відпускних і т.д..

 

7. Наявність великих обсягів виробництва за наявності малої кількості працівників. 

 

Безумовно, перевірки Держпраці несуть певне емоціональне напруження для роботодавця і можуть обернутись досить великими штрафними санкціями, але вони є важливим елементом державної політики у сфері праці. Не можна назвати такі перевірки просто «терором» бізнесу, хоча на практиці можуть бути різні ситуації, адже наявний безпосередньо людський фактор.

 

З іншої сторони компаніям слід бути по-справжньому «озброєними», зустрічаючи інспекторів праці, чітко знати свої права та повноваження інспектора відповідно до законодавства України, задля уникнення будь-яких зловживань з боку контролюючого органу. Якщо у компанії відсутній свій юридичний відділ чи юрист, або ж якщо юристи компанії не досить системно та ґрунтовно спеціалізуються на трудовому праві, роботодавцю слід попіклуватись про залучення сторонніх юристів або адвокатів з відповідною кваліфікацією, адже від цього прямо залежить ефективне функціонування бізнесу в рамках законодавства України.

 

Автор: Зозуля Наталія, джерело: «Українське право»