Пожалуйста, подождите...
12.12.2013 Роздiл: Трудові відносини Як організувати підсумований облік робочого часу для сторожів

Як організувати підсумований облік робочого часу для сторожів під час роботи у будні дні з 17.00 до 6.00 наступного дня (12 год. з годинною перервою на обід) і у вихідні та святкові дні цілодобово? На підприємстві встановлено п’ятиденний 40-годинний робочий тиждень.

На запитання відповідає консультант з організації п

Читати далі
03.12.2013 Роздiл: Трудові відносини Помилки роботодавців, які стають причиною трудових спорів (судова практика)

ЯКИЙ СПІР ВИЗНАЄТЬСЯ ТРУДОВИМ

Із самої назви «трудовий» та змісту норм, що регулюють порядок вирішення таких спорів, убачається суть поняття «трудовий спір».

Індивідуальні трудові правовідносини зазвичай виникають унаслідок укладення між найманим працівником і роботодавцем трудового договору. Найманим працівником може бути фізична особа, що досягла встановленого законом віку та за станом здоров’я спроможна виконувати конкретну роботу, а роботодавцем — підприємство, установа

Читати далі
02.12.2013 Роздiл: Трудові відносини Увольнение: спорная судебная практика

Сегодня мы рассмотрим несколько решений судов высших инстанций касательно вопросов увольнения наемных работников, которыми решения местных или апелляционных судов были отменены вследствие того, что ими неправильно применены нормы права, хотя фактические обстоятельства дел были установлены в полной мере и всесторонне

Увольнение в связи с утратой доверия

Решение Высшего специализированного суда Украины по рассмо

Читати далі
19.11.2013 Роздiл: Трудові відносини Чи може працівник, який знаходиться на лікарняному, звільнитися за власним бажанням?

 Звільнення працівника за власним бажанням відбувається на підставі ст. 38 КЗпП, згідно з якою працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. 

 

У разі,

Читати далі
24.09.2013 Роздiл: Трудові відносини Увольнение работника без заявления

 В декабре 2011 года по собственному желанию был уволен один из работников предприятия (расчет он получил). Но спустя некоторое время бухгалтерией было обнаружено отсутствие его заявления об увольнении. Трудовая книжка работника осталась на предприятии. Как поступить в данной ситуации? Какими могут быть последствия для предприятия?


    В соответствии со ст.38 КЗоТ(1) работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом собственника предприятия или уполномоченны

Читати далі
03.09.2013 Роздiл: Трудові відносини Ошибки при соблюдении трудового законодательства при приеме, переводе и увольнении (примеры)
Волкова Марина, юрист ЮК «Правовий Альянс»

Як показує практика, дотримання підприємством трудового законодавства при прийомі, переведенні та звільненні, впливає не тільки на правовідносини між працівником та роботодавцем, але і його фінансове, адміністративне та господарське благополуччя. Відповідальність за неправильне оформлення кадрових документів може бути накладена як на саме підприємство, так і особисто на керівника.

Читати далі
03.09.2013 Роздiл: Трудові відносини Як звільнити працівника без наслідків

Розпрощатися з поганим, але настирним працівником, щоб потім за рішенням суду не довелося платити йому за вимушений прогул і моральні страждання-задача не з легких. Але все таки є можливість вигнати такого прогульника і скандаліста.Наприклад, ваш директор прийшов до висновку, що менеджер Поступайло абсолютно не влаштовує його п

Читати далі
03.09.2013 Роздiл: Трудові відносини «Золотий парашут» для працівників

На сьогоднішній день в Україні залишається все менше і менше нормативно правових актів Радянського періоду. Тим не менше, Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП), хоч і зі змінами, але залишається варіанта 1971 року. Разом зі “старим” кодексом, залишаються і застарілі підходи до вирішення принципових питань, які врегульовує КЗпП. Одним із таких підходів є підхід до принципів звільнення працівника із займаної посади. Це так званий “жорсткий” підхід, при якому роботодавець може звільнити працівніка лише у встановлених законо

Читати далі
03.09.2013 Роздiл: Трудові відносини Проблемне звільнення. Практичні поради роботодавцю

Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. Порушення вказаних вище обов’язків працівника є підставою для накладення на нього дисциплінарного стягнення, що передбачене ст. 147 КЗпП України у формі догани чи звільнення.

Читати далі
24.07.2013 Роздiл: Трудові відносини Оплата праці за роботу у вихідні та святкові дні

    Кожен, хто працює, має право на відпочинок, яке, зокрема, забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, визначенням у законі вихідних та святкових днів й інших умов здійснення цього права, це регламентується Конституцією України, Кодексом законів про працю та іншими нормативно-правовими актами.

    Відповідно до чинного трудового законодавства (ст. 67 КЗпП) працівникам при п’ятиденному робочому тижні надаю

Читати далі
30.05.2013 Роздiл: Трудові відносини Десять типичных ошибок кадровика

«Не ошибается только тот, кто ничего не делает» — эту общеизвестную истину помнит каждый. Однако есть еще и другая мудрость: «Предупрежден — значит, вооружен». Поэтому лучше вовремя узнать об ошибках, которые допустили другие, чтобы избежать их в собственной работе

Конечно, в одной статье сложно рассмотреть все возможные ошибки, которые допускают в своей работе кадровики. Поэтому мы выбрали десять наиболее типичных ошибок, на которых и остановимся подробнее.


ОШИБКА 1: заклю

Читати далі
30.04.2013 Роздiл: Трудові відносини Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения и ответственность

Как работодателям, так и наемным работникам prosto необходимо знать, что представляет собой такой документ как коллективный договор и нужен ли он, с кем он заключается, какие отношения регулирует и кто следит за его выполнением. С этими и другими вопросами о сущности коллективного договора разбирался Prostopravo.com.ua


Что представляет собой коллективный договор предприятия
Прежде всего, нужно отметить, что правоотношения, связанные с заключением коллективных договоров в Украине регулируются норм

Читати далі
Сторiнки: 1