Пожалуйста, подождите...
16.01.2014 Роздiл: ІНШІ Повідомлення комітету Верховної Ради щодо подання антикорупційної декларації

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ухвалив рішення надати роз‘яснення щодо порядку подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Під час засідання зазначалося, що порядок подання таких декларацій визначено в абзаці другому частини першої статті 12 Закону "Про засади запобігання і протидії

Читати далі
11.01.2014 Роздiл: ІНШІ Які дисциплінарні стягнення може встановити підприємство

(коментар до листа Мінсоцполітики від 12.07.2013 р. № 3187/0/10-13/13)

Суть питання: чи може підприємство передбачити такі дисциплінарні заходи, як сувора догана чи переведення на нижчу посаду?

Таке запитання виникає у всіх підприємств та організацій, які використовують працю найманих осіб, незалежно від організаційно-п

Читати далі
26.12.2013 Роздiл: ІНШІ Різниця між зверненням громадянина та запитом на публічну інформацію

На сьогоднішній день в України діє Закон України «Про звернення громадян», який регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

 

Тобто цим Законом встановлюється певний порядок звернень, зокрема, до

Читати далі
26.12.2013 Роздiл: ІНШІ Чи може комунальне підприємство здійснювати планові або позапланові перевірки суб’єктів господарювання

На сьогоднішній день закон, який визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) є            Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Читати далі
23.12.2013 Роздiл: ІНШІ Чи заборонять держпідприємствам, які використовують бюджетні кошти, з 01 січня 2014 року придбавати автомобілі, меблі та ремонтувати кабінети

Як відомо, органам держвлади та іншим держорганам, підприємствам, установам та організаціям, утвореним у встановленому порядку органами держвлади, які використовують кошти держбюджету, заборонено, зокрема, придбавати:

 

  • автотранспорт (крім транспортних засобів спеціалізованого призначення);
  • меблі (крім випадків придбання меблів для новоутворених і збільшення чисельності працівників усіх бюджетних установ, а також придбання
Читати далі
13.12.2013 Роздiл: ІНШІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування"

Методичні рекомендації підготовлені Міністерством юстиції із залученням Головних управлінь юстиції у Донецькій та Миколаївській областях спільно з Інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Методичні рекомендації розраховані для використання у роботі особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівниками громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги.

Читати далі
05.12.2013 Роздiл: ІНШІ МЕДОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ И ТЕХОСМОТР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: ГДЕ СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?

В каких документах, учитывая отказ предприятия от путевых листов, должны проставляться отметки о проведении медосмотра и техосмотра? Существуют ли утвержденные формы таких документов и где они должны храниться: у водителя, на предприятии, у врача или механика?

 

Об отметке о медосмотре. Согласно ст.45 Закона № 3353

Читати далі
03.12.2013 Роздiл: ІНШІ Как классифицировать производственные премии и единовременные выплаты к юбилеям

Расчет среднего заработка для расчета отпускных осуществляется в соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением КМУ от 08.02.1995 г. № 100 (далее — Порядок № 100).

 

Включение выплат в средний заработок регламентировано р. ІІІ Порядка № 100. Так, согласно п. 3 Порядка № 100 при исчислении средней заработной платы во всех случаях ее сохранения включаются, в частности, производственные премии.

Читати далі
28.11.2013 Роздiл: ІНШІ Справки из статистики больше не будут выдавать?

Отныне Госстат не будет разрабатывать и утверждать формы справки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, которую выдавал Госстат. Да и с принятием изменений такое понятие как «справка из статистики» по сути исчезнет. На ее замену придут «сведения из Реестра».

 

Кроме этого, Кабмин отменил постановление «О предоставлении органами государственной статистики платной административной услуги по выдаче справки из Единого

Читати далі
06.11.2013 Роздiл: ІНШІ Як регулюються умови оплати праці на державному підприємстві?

Питання організації оплати праці працівників госпрозрахункових підприємств, зокрема і державних, урегульоване ст. 15 Закону України «Про оплату праці», згідно з якою підприємства самостійно встановлюють у колективних договорах форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і те

Читати далі
18.10.2013 Роздiл: ІНШІ Должны ли госфининспекторы получать согласие на обработку персональных данных во время ревизий

Государственная служба по защите персональных данных отмечает, что органы государственной власти имеют право на беспрепятственный и бесплатный доступ к персональным данным в соответствии с их полномочиями.

 

Поэтому в запросе органа власти к владельцу персональных данных о предоставлении доступа к персональным данным должны быть подтверждены полномочия запрашивающего согласно закону на получение информации в соответствии с его компетенцией, в т.ч. информации, содержащей персо

Читати далі
16.10.2013 Роздiл: ІНШІ Как правильно оформить письменное обращение в Миндоходов

Какие требования предъявляются к оформлению письменных обращений, адресованных органам доходов и сборов от налогоплательщиков?

 

Все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления, к их должностным и служебным лицам, которые обязаны рассмотреть данное обращение и дать обоснованный ответ в установленный законом срок (ст. 40

Читати далі
16.10.2013 Роздiл: ІНШІ Можно ли работать на госпредприятии и одновременно получать пенсию госслужащего

Консультируют специалисты Пенсионного фонда Украины

 

С мая 2010 года получаю пенсию, назначенную согласно Закону Украины «О службе в органах местного самоуправления» от 07.06.2001 г. № 2

Читати далі
11.10.2013 Роздiл: ІНШІ Дотримання простих правил оформлення первинних документів допоможе уникнути штрафу
Яких правил потрібно дотримуватися при оформленні первинних документів?
 

Уся господарська діяльність підприємства має фіксуватися у документах, які називаються первинними. На підставі них формуються бухгалтерські і податкові звіти. Будь-які помилки в первинних документах можуть привести до нарахування податків, фінансових та адміністративних штрафів. Аби цього уникнути, необхідно дотримуватися простих правил.

Читати далі
07.10.2013 Роздiл: ІНШІ Когда госпредприятиям уплачивать часть чистой прибыли

Расчет части чистой прибыли (дохода), подлежащей уплате в государственный бюджет государственными унитарными предприятиями и их объединениями, является обязательным документом, на основании которого осуществляется начисление и уплата указанного платежа - напоминается в Письме Миндоходов от 27.09.2013 р. № 19559/7/99-99-19-03-02-17.

 

Учитывая то, что часть чистой прибыли (дохода) уплачивается нарастающим итогом ежеквартально, то базовым налоговым (отчетным) периодом д

Читати далі
28.08.2013 Роздiл: ІНШІ Как юрлица будут нести уголовную ответственность

(комментарий к Закону № 314)

23 мая 2013 года Президент Украины подписал Закон № 314, которым вводится уголовная ответственность юрлиц. Следует отметить, что не менее половины европейских стран признают уголовную ответственность юридических лиц. Украинское же уголовное право, как полноценный правопреемник советской правов

Читати далі
28.08.2013 Роздiл: ІНШІ Сколько получат молодые специалисты за работу в селе

КМУ утвердил Порядок предоставления одноразовой адресной помощи молодым работникам, привлеченным к работе в селах и поселках, а также перечень профессий (специальностей, направлений подготовки), по которым она будет предоставляться, начиная с сентября 2014 года.

 

Молодые работники, заключившие трудовые договоры на срок не менее чем на 3 года с заведениями, предприятиями, учреждениями и организациями государственной и коммунальной форм собственности, расположенными в селах и

Читати далі
20.08.2013 Роздiл: ІНШІ Частные предприниматели не считаются должностными лицами
Поскольку штатное расписание предусмотрено лишь у субъектов предпринимательской деятельности - юридических лиц, то физические лица, зарегистрированные как предприниматели без создания юридического лица, не занимают определенной должности.
 

Пенсионный фонд пришел к выводу, что поскольку штатное расписание предусмотрено лишь у субъектов предпринимательской деятельности - юридических лиц, то физические лица, зарегистриров

Читати далі
14.08.2013 Роздiл: ІНШІ Учет расходов на услуги таможенного брокера

Предприятия, работающие во внешнеэкономической деятельности, довольно часто пользуются услугами таможенных брокеров. Как учитывать такие услуги? Нужно ли их включать в себестоимость импортируемого товара? Или все же отноcить к расходам? И включаются ли услуги таможенного брокера в таможенную стоимость товара?

 

Согласно Таможенному кодексу Украины (далее —

Читати далі
14.08.2013 Роздiл: ІНШІ Как оформить перевод работника с одного предприятия на другое

Возникла надобность директору обратиться с письмом-ходатайством о переводе работника с одного предприятия на другое. Как правильно оформить данный перевод?

 

ОТВЕТ: Письмо-ходатайство является документом, подтверждающим намерение директора нового предприятия принять работника на работу путем его перевода из другого предприятия. Поэтому, считаем, при переводе без данного

Читати далі
Сторiнки: 1 2 3