Пожалуйста, подождите...
14.08.2013 Роздiл: ІНШІ Комитет ВР рассказал о применении ст. 8 Закона о противодействии коррупции

Соответствующее разъяснение подготовлено в связи с обращением Госфининспекции относительно того, распространяются ли Законом установленные ограничения на стоимость ценных подарков (часы, картина и т. п.), которые в соответствии с законодательством получают госслужащие в порядке поощрения от органа, в котором они работают.

 

Комитет ВР Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией в письме от 13.06.2013 г.

Читати далі
30.07.2013 Роздiл: ІНШІ Нормативная денежная оценка земель — зачем она нужна

Нормативная денежная оценка земель — одна из основ эффективного использования земельных ресурсов. Это база для установления обоснованных платежей за землю, в частности, расчета арендной платы и определения земельного налога. Как определяют нормативную денежную оценку земель, как влияет она на налог на землю, где и как получить информацию о нормативной денежной оценке своего участка, — говорит начальник управления рынка и оценки земель Госземагентства Анатолий Колосюк.

 

Читати далі
22.07.2013 Роздiл: ІНШІ Які штрафи загрожують підприємству за неподання статзвітності

    Відповідальність за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень несуть посадові особи підприємств, тобто власник (власники) або уповноважений орган, який здійснює керівництво підприємством згідно із законодавством та установчими документами (ст.186-3 КУпАП).

    До посадових осіб можуть застосовуватися штрафні санкції в розмірі від 10 до 15 НМДГ (ч. 1 ст.186-3 КУпАП) або ж від 15 до 25 НМДГ у разі повторного порушення протягом року (ч.

Читати далі
09.07.2013 Роздiл: ІНШІ Лист Фонду соцстрахування щодо діяльності страхових експертів з охорони праці

    Лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Щодо проведення перевірок стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності" від 13.06.2013 р. № 371-06-13

    У інформаційно-правовій системі ЛІГА:ЗАКОН наявний лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захв

Читати далі
01.07.2013 Роздiл: ІНШІ Мінфін нагадав про адміністративні правопорушення бухгалтерських працівників

Листом від 26.04.2013 р. N 31-08410-07-10/13557 Міністерство фінансів України нагадало про те, що "Дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних початків бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням

Читати далі
01.07.2013 Роздiл: ІНШІ Уровень зарплаты может проверять только Гоструда

(Письмо Госинспекции по труду от 24.05.2013 г. №210/21/01/2366-13)

Большинство работодателей уже получали письма от органа местного самоуправления относительно легализации зарплаты, которыми сообщалось о создании комиссии, в составе которой — представители управления по труду,

Читати далі
20.06.2013 Роздiл: ІНШІ Гоструда разъяснила некоторые аспекты проведения проверок

Государственная инспекция Украины по вопросам труда (далее — Гоструда Украины) в письме от 24.05.2013 г. № 210/21/01/2366-13 предоставила следующие выводы, которые касаются реализации ею мер контроля:

1. Учитывая требования Закона Украины «Об особенностях осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности относительно физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, которые применяют упрощенную систему налогообложения,

Читати далі
20.06.2013 Роздiл: ІНШІ Окремі питання проведення атестації на підприємстві

Мінсоцполітики листом  від 27.03.2013 р. № 132/13/116-13 нагадало, що атестація працівників може проводитися на всіх підприємствах, в установах й організаціях незалежно від відомчої приналежності та форми власності.

Категорії працівників, які підлягають атестації, і періодичність її проведення визначаються колективним договором, у разі його відсутності — за погодженням між роботодавцем і виборним органом первинної профспілкової організації.

Атестація проводиться за рішенням роботодавця, яким затверджуються положенн

Читати далі
17.06.2013 Роздiл: ІНШІ Нарахування допомоги по тимчасовій втраті непрацездатності: окремі питання

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності листом №01-06-430 від 22.02.2013 року нагадав, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати, у разі настання в неї страхового випадку.

 

Також роз'ясн

Читати далі
12.06.2013 Роздiл: ІНШІ Замовник вправі самостійно обирати кваліфікаційні критерії та спосіб їх підтвердження

Таке право йому дає ст. 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 р. № 2289 - VI(далі - Закон). Перелік кваліфікаційних критеріїв до учасників або учасників попередньої кваліфікації можна встановлювати з числа тих, які визначені ч. 2 ст. 16 цього Закону. При цьому документація конкурсних торгів може містити як увесь перелік таких критеріїв, так і один або декілька.

 

Про це йдеться у листі Мінекономрозвитку від 06.06.2013 р. № 3302-05/19458-06 "Щодо змін внесених до Закону України "Пр

Читати далі
11.06.2013 Роздiл: ІНШІ Все первичные документы должны составляться на государственном языке

С целью уведомления о применении языков при составлении первичных документов Минфин в письме от 05.04.2013 г. № 31-08410-07-27/10841 отметил, что ч. 1 ст. 4 Закона «Об основах государственной языковой политики» (далее - Закон) закреплено, что основы государственной языковой политики определяются Конституцией Украины, а порядок применения языков в Украине - исключительно данным Законом, из норм которого должны исходить другие правовые акты, устанавливающие особенности использования языков в разных сферах общественной жизни.

Читати далі
31.05.2013 Роздiл: ІНШІ За відсутність штатного розпису на підприємстві передбачений штраф

Мінсоцполітики України у своєму листі № 336/13/155-13 від 25.04.2013 року, нагадало, про обов'язковість затвердження штатного розпису на підприємстві. Його відсутність вважається порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 41 КУпАП.

Нижче приведений зміст листа:

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
ПИСЬМО

от 25.04.2013 г. N 336/13/155-13

Департамент заработной платы и условий труда рассмот

Читати далі
30.05.2013 Роздiл: ІНШІ Накажут ли за нехватку инвалидов

Верховный суд Украины пришел к выводу, что предприятие не может быть привлечено к ответственности за ненаправление уполномоченными органами необходимого количества инвалидов для трудоустройства или отсутствие в населенном пункте по месту нахождения предприятия инвалидов, желающих трудоустроиться.Это следует из того, что норматив рабочих мест для инвалидов на предприятии установлен Законом Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» от 21.03.1991 г. № 875-XII (да

Читати далі
29.05.2013 Роздiл: ІНШІ Земельный налог подлежит уплате, даже если на участок не оформлены правоустанавливающие документы
Государственная налоговая служба разъяснила порядок начисления налога физлица за земельный участок, правоустанавливающие документы на который не оформлены.
 
 
Указано, что в соответствии со ст. 206 Земельного кодекса, использование земли в Украине является платным. Согласно пункту 286.1 ст. 286 Налогового кодекса основанием для начисления земельного налога являются данные государственного земельного кадастра.
Читати далі
15.05.2013 Роздiл: ІНШІ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД: КОЛИ МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НЕ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ ЄСВ?

Пенсійний фонд у листі від 02.04.2012 р. № 8394/03-20 нагадав, що згідно з п. 14 Переліку видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, не є базою для нарахування та утримання ЄСВ.При цьому належність матеріальної допомоги до пункту 14 Переліку підтверджується змістом заяви застрахованої особи або змістом наказу, в яких за

Читати далі
15.05.2013 Роздiл: ІНШІ Как указывать название юрлица в налоговой накладной

Вниманию плательщиков НДС! ГУ Миндоходов Украины в г. Киеве сообщает, что одним из обязательных реквизитов налоговой накладной, согласно ст. 201 Налогового кодекса Украины, является полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица, либо фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве плательщика НДС, продавца товаров/услуг.

Принимая во внимание требования относительно написания наименования юридического лица или его обособленного подразделения, утвержденные приказом Минюста Украины от

Читати далі
08.05.2013 Роздiл: ІНШІ В каких случаях и в какие сроки орган ГНС имеет право направить письмо о непризнании отчетности?

Відповідь: У разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог п. 48.3 та 48.4 ст. 48 ПКУ, такий орган державної податкової служби зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:

- у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв’язку, - протягом п’яти робочих днів з дня її отримання;

Читати далі
17.04.2013 Роздiл: ІНШІ Чи існує діючий нормативний документ, що визначає статус листів-розяснень податкової служби ?

 

На сьогоднішній день відсутні нормативні документи, які б визначали статус листів ДПС України. Якщо лист ДПА направлено конкретному платнику податку у відповідь на його запит у формі індивідуальної податкової консультації, то вона може використовуватись виключно таким платником податку. У свою чергу відповідно до п. 53.3 ст. 53 ПКУ платник податку може оскаржити до суду, як правовий акт індивідуальної дії, податкову консультацію контролюючого органу, викладену в письмовій формі, яка, на думку такого платника пода

Читати далі
17.04.2013 Роздiл: ІНШІ У яких випадках громадянами не подається податкова декларація

 

Податковим Кодексом передбачені випадки, коли декларація про майновий стан і доходи не подається !

 

Статтею 179 Податкового кодексу України визначені випадки в яких обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається.

 

До таких випадків, зокрема, від

Читати далі
17.04.2013 Роздiл: ІНШІ Керівника-контрактника можна звільнити і під час хвороби та під час відпустки. Постанова ВСУ від 26.12.2012 року, справа №6-156цс12

 

Трудові договори з працівниками укладаються з дотриманням вимог Кодексу законів про працю. Проте, коли йдеться про керівників, чинне законодавство передбачає особливу форму трудового договору з такими працівниками, а саме контракт.

 

Так, в одній справі виник спір між керівником одного з комунальних підприємств та органом місцевого самоврядування. За укладеним контрактом за невиконання його умов він може бути достроково розірвани

Читати далі
Сторiнки: 1...2 3