Пожалуйста, подождите...

Юридичні послуги

 

 Автор пропонує 

наступний перелік юридичних послуг:

 

Захист прав та інтересів підприємства у цивільних, адміністративних та господарських судах:

- досудовий аналіз справи щодо його подальшої перспективи, форм подальшого    співробітництва;

- розробка правової позиції захисту інтересів підприємства;

- представництво в суді, участь в судових засіданнях;

- підготовка процесуальних документів (позовних заяв, заперечень проти позову, пояснень, апеляційних та касаційних скарг;

 

Консультаційні послуги:

- абонентська інформаційна підтримка з використанням  електронної пошти (ознайомлення з повними версіями статей, що розміщуються на сайті),

- складання аналізу законопроектів та підзаконних нормативних актів в сфері лісових правовідносин та суміжних галузей;

- надання письмових відповідей працівників підприємства на правові питання тощо);

- усні консультації та письмові аналітичні висновки, підготовка конкретних рекомендацій;

- складання юридично значимих документів (наказів, листів тощо);

- складання адвокатських запитів;

 

Законопроекта робота:

-  складання проектів законів та підзаконних нормативних актів щодо розвитку  лісової галузі  та суміжних правовідносин;

-  супроводження та адвокаційна діяльність щодо розроблених проектів нормативних документів щодо розвитку лісової галузі;

-  листування із державними органами при здійсненні законопроектної роботи.

 

Освітні послуги:

- проведення навчальних занять з державною лісовою охороною щодо застосування законодавства про адмін. правопорушення, кримінальної та цивільно-правової відповідальності за лісопорушення;  

 

 

Захист у справах про адміністративні правопорушення:

- ознайомлення з матеріалами справи, оцінка перспектив її ведення;

- захист у справах про адміністративні правопорушення;

- оскарження постанов про накладення адміністративних стягнень;

 

Юридичне обслуговування поточної господарської діяльності лісогосподарських підприємств:

- юридичне обслуговування господарської діяльності підприємств;

- складання проектів господарських договорів, контрактів, специфікацій, документів   про виконання зобов’язань;

- прогнозування можливих ризиків у договірних  відносинах;

- складання претензій та обґрунтованих відповідей на претензії;

 

Представництво інтересів підприємства у відносинах з контролюючими органами:

- складання запитів та листування з питань, що цікавлять підприємство;

- оскарження податкових повідомлень-рішень, дій (бездіяльності)  посадових осіб податкової служби;

- консультації з питань правомірності дій працівників контролюючих та правоохоронних органів відносно підприємства та його посадових осіб;

- комплексна юридична підтримка підприємства в період проведення перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності контролюючими та правоохоронними органами;     

Захист у кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого

- представництво у кримінальному провадженні інтересів підприємства (забезпечення інтересів під час обшуків, накладення арешту на майно тощо)

- адвокат потерпілого, цивільного позивача, відповідача;

- адвокат свідка 

    Перелічені послуги  не є вичерпними. По кожному конкретному зверненню  приймається рішення про надання того чи іншого виду юридичної допомоги, виходячи зі складності та обсягу справи. Оплата обговорюється індивідуально.

    Послуги надаються по всій території Україні (виїзд узгоджується із замовником).