Пожалуйста, подождите...
23.10.2023 Роздiл: Корисне Зміни в методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку

Зміни в методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку

 

Міністерство фінансів України оприлюднило проєкту наказу «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку».

Ціль проекту наказу — привести у відповідність до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку:

-        Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356;

-        Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 № 1327.

 

Запропоновані зміни:

1. у новій редакції викласти Відомість 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів Журналу 4;

2. дати підприємствам змогу переглянути ліквідаційну вартість нематеріальних активів на кінець року;

3. виключити положення: якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єкта;

4. уточнити, зокрема:

- сума нарахованої амортизації відображається збільшенням суми накопиченої амортизації нематеріальних активів і витрат підприємства, крім випадків, коли сума цих витрат включається до собівартості іншого активу і балансової вартості такого активу;

- об’єкти нематеріальних активів, на які за результатами інвентаризації складені акти введення в господарський оборот та визначена вартість, зараховуються до складу нематеріальних активів підприємства записом за дебетом рахунка 12 «Нематеріальні активи» і кредитом субрахунка 746 «Інші доходи».

 

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-izmeneniya-v-metodicheskix-rekomendaciyax-po-buxgalterskomu-uchetu-1