Пожалуйста, подождите...
24.12.2018 Авторські видання та публікації > Роздiл: ВИДАННЯ Кримінальна відповідальність за самовільні порубки лісу

Мета видання: У ході виконання Програми ENPI FLEG  фахівці Програми зіткнулися з тим, що в Україні вкрай недосконала практика застосування кримінального законодавства у сфері боротьби з незаконними рубками. Зокрема з’ясувалося, що досі в Україні не було жодного практичного посібника, який би роз’яснював  кримінальне законодавство про незаконні рубки. Також не було систематизовано інформацію щодо практичних аспектів  взаємодії лісівників із правоохоронними органами у сфері охорони лісів тощо.  

 Фахівці ENPI FLEG дійшли висновку, що доцільно заповнити прогалину шляхом підготовки, видання та цільового розповсюдження спеціального посібника. Ним і стала книга «Кримінальна відповідальність за самовільні порубки лісу». Представлена праця детально висвітлює  вказані питання, надаючи практичні рекомендації працівникам лісового господарства щодо  документування самовільних рубок.
    
    Цільова аудиторія: Книга розрахована насамперед на працівників держлісоохорони та посадових осіб лісової охорони інших лісокористувачів. Також вона може стати у нагоді  працівникам  правоохоронних органів, практикуючим  юристам, активістам громадських організацій та всім , хто цікавиться даною тематикою. З метою поширення правових знань видання може використовуватись у діяльності освітніх закладів з підготовки фахівців у галузі лісового господарства.

Зміст

    Монографія всебічно висвітлює практичні та теоретичні аспекти  кримінальної відповідальності за самовільні порубки лісу.   Автором наголошує, що видання присвячене правовому аналізу найбільш розповсюдженого типу незаконних дій у лісовому секторі  – самовільних порубок, тобто рубок дерев та чагарників без спеціального дозволу (лісорубного квитка). Суб’єктами цих злочинів є здебільшого громадяни та посадові особи лісового господарства.

    У книзі дається коментар основних понять у цій сфері, описано практику застосування кримінальної відповідальності слідчими органами України та узагальнено судову практику у цій категорії кримінальних справ.  

   У першому розділі автор розмежовує самовільні рубки на два типи: побутові та комерційні. Обом видам протиправних діянь надається ґрунтовна характеристика з прикладами із судової практики та авторськими коментарями. Також тут детально описаний склад злочину, передбаченого ст. 246 Кримінального кодексу України – «Незаконна  порубка лісу», де особливу увагу приділено об’єктивній стороні вказаного злочину, його основним та додатковим ознакам. Зокрема, розглядаються фахові  поняття «пошкодження дерев до ступеня припинення/неприпинення росту», «захисні насадження», «особливо охоронювані ліси» тощо. Крім того, описані діяння з ознаками  незаконних рубок, що не відносяться до злочину, передбаченого ст. 246 КК України.  

    У другому розділі автор характеризує самовільні рубки як  адміністративне правопорушення, при цьому особлива увага приділена проблемі їх розмежування на злочини та адміністративні проступки. Особливу зацікавленість викликає авторський погляд на питання обрахунку шкоди від самовільних рубок, також досить ґрунтовно описані три чинні урядові постанови, на підставі яких  визначається матеріальна шкода від вказаних порушень. Розкриваючи проблему визначення кримінальної та адміністративної відповідальності за незаконні рубки, автор пропонує власне бачення її вирішення шляхом внесення відповідних змін до законодавства.  Наприкінці розділу лісівникам надані  практичні поради та рекомендації щодо визначення істотної шкоди, що завдається при скоєнні таких злочинів.
     
    Наступний розділ присвячений питанням кваліфікації незаконних рубок лісу та відмежуванням їх від суміжних складів злочинів. Навівши багато прикладів із судової практики, автор розкриває особливості  кримінально-правової кваліфікації  розкрадання деревини з лісосік, порубок декоративних дерев у садах та розплідниках, незаконного видалення зелених насаджень у населених пунктах, пошкодження лісових масивів вогнем та іншим загальнонебезпечним способом тощо. Окремо розкриті правові аспекти злочинів, пов’язаних з опором представникам правоохоронних органів, зокрема – посадовцям державної лісової охорони.
    
    У четвертому розділі видання  висвітлюються практичні аспекти взаємодії державної лісової охорони та правоохоронних органів у викритті самовільних порубок.  На підставі вітчизняної  судової та слідчої практики надаються практичні  рекомендації правоохоронним органам та лісовій охороні щодо застосування кримінальної відповідальності, виявлення та документування самовільних рубок лісу. Зокрема, досить детально описаний порядок порушення кримінальних справ, викладені приводи та підстави для їх порушення, наведено перелік конкретних питань, які слід першочергово з’ясувати під час викриття злочинів вказаної категорії. Стислий  опис компетенції правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю у лісовому секторі надається у п’ятому розділі, у довідковому форматі окреслюється структура кожного органу, що займається протидією злочинності.

    У додатках до книги працівникам державної лісової охорони пропонуються зразки заяв про самовільні рубки, які рекомендується направляти на адресу органів прокуратури та міліції.
 
    З огляду на очікувані  зміни у кримінально-процесуальному законодавстві автор наводить огляд проекту Кримінально-процесуального кодексу України, який  станом на березень 2012 року перебував  на розгляді Верховної Ради України. Враховуючи значну ймовірність прийняття названого законопроекту, автор наводить стислий огляд положень, що стосуватимуться співпраці державної лісової охорони з органами прокуратури та міліції у викритті та розслідування злочинів у сфері охорони лісів.

    

  ДОВІДКА: Регіональна програма «Вдосконалення систем правозастосування і управління в лісовому секторі країн східного напрямку Європейської політики добросусідства і Росії» (далі - «Програма») направлена на створення більш довершених механізмів управління в лісовому секторі, що відноситься до основних пріоритетних завдань, сформульованих в Санкт-Петербурзькій декларації і Індикативному плані дій Міністерського процесу ФЛЕГ в Європі та Північній Азії (ENA FLEG).

 

  Програма надає підтримку урядам країн-учасниць програми, громадянському суспільству та приватному сектору в розробленні раціональних та сталих методів ведення лісового господарства, включаючи запобігання незаконній діяльності в лісовому секторі. Країни-учасниці програми – Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія та Україна. Програма фінансується Європейським Союзом. Виконавці Програми: Світовий банк, Міжнародний союз охорони природи, Всесвітній фонд дикої природи.

   

СКАЧАТИ  КНИГУ  МОЖНА ТУТ - Кримінальна відповідальність

 

    червень 2012 року