Пожалуйста, подождите...
24.12.2018 Авторські видання та публікації > Роздiл: ВИДАННЯ Запобігання та протидія корупції в лісовому секторі України

            Автори видання – консультанти Світового банку Олег Сторчоус, Олександр Банчук,

           викладач Черкаського національного університету Сергій Тараненко   (2014 рік) 

 

           07 квітня 2011 року Верховною Радою України були ухвалений Закони України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», які набули чинності 1 липня 2011 року. Ці закони стали базовими нормативними актами, що покликані  закласти основні принципи запобігання та протидії корупції в українському суспільстві. Ними запроваджена низка нововведень у вигляді різних обмежень і заборон для публічних службовців та органів влади, посилено та встановлено нові санкції для інших категорій посадовців. Крім того, зазнали суттєвих змін та доповнень законодавчі норми щодо юридичної відповідальності  за корупційні злочини та правопорушення.

 

          У лісовому секторі положення антикорупційного законодавства стосуються перш за все державних службовців територіальних органів управління Держлісагентства, посадовців міністерств та відомств, до кола обов’язків яких входять координаційні та  управлінські функції. Також ухвалений закон безпосередньо стосується посадових осіб державної лісової охорони, всіх керівників лісогосподарських підприємств.

 

      Проте дворічний період дії прийнятих законів засвідчив, що значна кількість  посадовців лісової галузі  не володіє належним рівнем правових знань у цій сфері, складно орієнтуючись у законодавчих вимогах. Не маючи юридичної освіти,  лісівникам  підчас буває  складно  приймати вірні  управлінські рішення в умовах законодавства, що швидко змінюється.   Подекуди це призводить до вчинення порушень та інших негативних правових наслідків.

 

       У зв’язку з чим гостро постало питання забезпечення якісною та зрозумілою літературою, яка б допомогла фахівцям лісового господарства розібратись із запровадженими  вимогами. Саме тому, у рамках реалізації проекту FLEG в Україні, розроблено  видання «Запобігання та протидія корупції в лісовому секторі України», яке вийшло друком у липні 2014 року. Головною метою довідника є роз’яснення та поширення правових знань задля обмеження, нейтралізації, усунення корупційних проявів, визначення меж правомірної поведінки службовців лісової галузі, а також запобігання протиправному використанню службових повноважень і можливих конфліктів інтересів. 

 

    Видання покликане  допомогти лісівникам  детально розібратись у прийнятому антикорупційному законодавстві, чітко дотримуватись запроваджених норм,  своєчасно  виявляти  та попереджувати корупційні ризики, що виникають у професійній діяльності. 

 

        Цільова аудиторія

 

     Книга  розрахована в першу чергу на посадовців лісового сектора, адже її головна мета –  поширення правових знань для належного виконання вимог закону та запобігання корупційним порушенням. Довідник також буде корисним для представників деревообробної промисловості,  працівників правоохоронних органів,  посадовців інших органів влади, правникам, журналістам, та всім, хто цікавиться запропонованою тематикою. З метою поширення правових знань, видання може використовуватись у діяльності освітніх закладів з підготовки юристів та фахівців у галузі лісового господарства.

 

       Зміст

      Монографія, надаючи розгорнутий коментар  положень чинного антикорупційного законодавства станом на 01 січня 2014 року, роз’яснює диспозиції адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні злочини та правопорушення, що допускаються  у лісовому секторі. Авторами проаналізоване застосування положень антикорупційного закону в окремій галузі, та надано відповіді на  поширені питання, що виникають у діяльності працівників лісгоспів та службовців управлінь лісового господарства. Крім того,  запропоновані шляхи вирішення конкретних ситуації, пов’язаних із виконанням коментованого законодавства у лісовій галузі.     

 

     Видання складається  із чотирьох розділів, кожний з яких включає в себе декілька тематичних підрозділів, що висвітлюють вузьку тематику певного положення  законодавства.

 

     У першому розділі автори дуже докладно та зрозуміло розтлумачують ключові поняття, які стосуються правового розуміння поняття «корупція», аналізують у загальному сенсі склад корупційних діянь. Особливий акцент  зроблено  на роз’ясненні статусу службової особи, а також на визначенні суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення  у лісовому секторі. Грунтуючись на судовій практиці,  представлена  авторська  позиція на проблему віднесення працівників держлісохорони до суб’єктів відповідальності за правопорушення. Окремий підрозділ  присвячений правовому механізму запобігання та протидії корупції, зокрема надана  характеристика суб’єктів, що здійснюють антикорупційну діяльність. Поряд з цим  розглянуті повноваження та структура правоохоронних органів, які займаються виявленням корупційних зловживань.       

 

     Інший розділ видання коментує основні заходи у сфері запобігання корупції у лісовому секторі, а саме: проведення спеціальних перевірок при прийнятті на посади , шляхи подолання конфлікту інтересів, заборони та обмеження щодо  одержання дарунків державними службовцями та посадовцями державних підприємств,  особливості сумісної праці лісівників в держлісгоспах, заходи фінансового контролю.  У довіднику докладно роз’яснюються особливості  надання благодійної допомоги державним органам, одержання консалтингових  послуг  лісогосподарськими підприємствами,  поняття неправомірного використання службового становища, вимоги щодо забезпечення прозорості інформації у лісовій галузі тощо.

 

     Також  автори описують  корупційні ризики, що виникають у правовідносинах між органами управління лісовим господарством,  підпорядкованими держпідприємствами, та  приватним бізнесом, визначають заходи із попередження зловживань у цій сфері.

 

     Третій розділ присвячений питанням юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Зокрема, авторами охарактеризоване застосування кримінальної, адміністративної, цивільної та дисциплінарної відповідальності за вчинення відповідних злочинів та порушень, розтлумачені  процедурні особливості   притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.  Крім того, детально описані особливості функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок внесення та одержання інформації з вказаного реєстру.

 

     В останньому розділі видання надається практичний коментар адміністративних правопорушень та злочинів у сфері корупції. Зокрема, доступно  та зрозуміло викладено роз’яснення статей  Кодексу України про адміністративні правопорушення, що були доповнені відповідним  законом від 07.04.2011 року. З урахуванням низки змін, що вносились у розділ XVII Кримінального кодексу України протягом 2011 – 2013 років, та використовуючи багато прикладів із судової практики,  авторами розкрита суть найбільш поширених  службових злочинів з ознаками корупції у лісовому секторі.

 

      За допомогою довідка  читачі підвищать рівень своїх правових знань, що сприятиме обмеженню, нейтралізації та усуненню корупційних порушень, визначенню меж правомірної та етичної поведінки публічних службовців, а також запобігатиме протиправному використанню службових повноважень і можливого конфлікту інтересів. У посібнику також приділено увагу практичному застосуванню окремих норм ухвалених законів, які є складними та недосконалими.

     Слід очікувати, що книга сприятиме подальшому обговоренню проблем запобігання та протидії корупції  та практики застосування фахового  законодавства, що врегульовує відповідні правовідносини.   

                       

     Для більш зручного користування, у  кінці видання розміщений текст Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», актуальний на 01 січня 2014 року.

 

      ПОСИЛАННЯ   НА   ТЕКСТ  ВИДАННЯ ТУТ  -  КНИГА  ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІІЇ  СТОРЧОУС

 

     2014 рік