Пожалуйста, подождите...
26.09.2015 Авторські видання та публікації > Роздiл: ВИДАННЯ Адміністративна відповідальність за лісопорушення: практика застосування державною лісовою

 Книгу видано в рамках Програми ENPI-FLEG командою Світового банку у співпраці з Державним комітетом лісового господарства України (сьогодні правонаступником ДКЛГ є Державна агенція лісових ресурсів України).
 

 Необхідність такого видання обумовлена тим, що чинне адміністративне й лісове законодавство України наділило повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення значну кількість посадовців органів лісового господарства та державних лісогосподарських підприємств. При цьому Лісовий кодекс України законодавчо закріпив за державною лісовою охороною статус правоохоронного органу як особливого утворення у складі центрального органу виконавчої влади у сфері лісового господарства, одночасно надавши йому значні адміністративні повноваження. Разом із цим доводиться констатувати, що стан застосування законодавства про адміністративну відповідальність у сфері охорони й захисту лісів не відповідає належному рівню. Це зумовлено низкою суб’єктивних і об’єктивних факторів, зокрема, слабкою методичною та консультаційною підтримкою адмінпрактики, що здійснюється державною лісовою охороною, майже повною відсутністю спеціалізованих видань і монографій у цій сфері, а також відносно невисоким рівнем правових знань більшості уповноважених осіб у лісовому секторі.

    З огляду на зазначені обставини, з метою підвищення рівня правової культури та юридичних знань посадових осіб держлісохорони, а також посилення боротьби з правопорушеннями в лісовому секторі видання містить методичні рекомендації щодо застосування адміністративного законодавства та пов’язаних  із ним правовідносин.

    Зокрема, в книзі розміщено:
- Методичні рекомендації з питань оформлення державною лісовою охороною матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів про усунення порушень вимог лісового законодавства. У цих рекомендаціях докладно висвітлюється порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, роз’яснюється порядок збору та оформлення доказів вини лісопорушників, накладення адміністративних стягнень, винесення приписів, викладається доцільний порядок обліку матеріалів адміністративних справ.
- Практичний коментар до чотирнадцяти статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, розгляд яких згідно зі ст. 241 КУпАП покладається на органи лісового господарства України. У коментарі подається практичне тлумачення юридично значимих понять у сфері лісового господарства, аналіз складів адміністративних правопорушень у лісовому секторі, а також визначаються основні варіанти дій держлісохорони під час притягнення лісопорушників до адміністративної відповідальності. Окрім цього в коментарі висвітлено проблемні питання практики застосування адміністративного законодавства та наведено можливі варіанти їх вирішення.
- Коротку «Пам'ятку працівнику державної лісової охорони: як себе поводити з лісопорушниками під час документального оформлення правопорушень (правові, тактичні та психологічні аспекти й поради)». У цьому розділі увага акцентується на ефективній реалізації існуючих повноважень державної лісової охорони, аналізуються типові ситуації, що виникають під час виявлення та документального оформлення незаконних рубок, даються поради щодо практичної реалізації повноважень держлісохорони, всебічно розглядаються юридичні та психологічні аспекти типових дій у ході документування правопорушень. З огляду на специфіку роботи лісової охорони автор детально висвітлює питання необхідної оборони та застосування лісовою охороною заходів фізичного впливу, спецзасобів та зброї, аналізує правові аспекти дій лісової охорони в екстремальних ситуаціях. Текст Пам’ятки можна скачати тут: http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=77
- Узагальнення порушень, недоліків і помилок, які допускаються посадовими особами органів лісової охорони під час розгляду адміністративних справ. У розділі надається аналіз типових порушень, які допускаються уповноваженими особами під час складання протоколів про адміністративні порушення та винесенні постанов про накладення адміністративних стягнень.

    Окрім цього до книги включено Інструкцію з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення, а також Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» від 23.07.2008 №665.

   Таким чином у виданні повно та всебічно розглядаються питання практики застосування законодавства про адміністративні правопорушення у сфері охорони, захисту та відтворення лісів. Разом із цим сукупність взаємодоповнюючих рекомендацій, які мають комплексний характер, значно полегшить сприйняття працівниками державної лісової охорони представлених правових знань.   

    Мова видання – українська. Рекомендації насамперед розраховані на працівників держлісохорони та лісової охорони інших державних лісокористувачів, а також на інспекторський склад державних екологічних інспекцій, працівників правоохоронних органів та широке коло осіб, які цікавляться проблемами практики застосування адміністративної відповідальності в лісовому секторі – журналістів, активістів неурядових організацій, представників органів місцевого самоврядування тощо.

 

    ДОВІДКА: Регіональна програма «Вдосконалення систем правозастосування і управління в лісовому секторі країн східного напрямку Європейської політики добросусідства і Росії» (далі - «Програма») направлена на створення більш довершених механізмів управління в лісовому секторі, що відноситься до основних пріоритетних завдань, сформульованих в Санкт-Петербурзькій декларації і Індикативному плані дій Міністерського процесу ФЛЕГ в Європі та Північній Азії (ENA FLEG).

 

Програма надає підтримку урядам країн-учасниць програми, громадянському суспільству та приватному сектору в розробленні раціональних та сталих методів ведення лісового господарства, включаючи запобігання незаконній діяльності в лісовому секторі. Країни-учасниці програми – Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія та Україна. Програма фінансується Європейським Союзом. Виконавці Програми: Світовий банк, Міжнародний союз охорони природи, Всесвітній фонд дикої природи.

 

Ознайомитись з виданням можна тут - Адмін. відповідальність

 

червень 2011 року