Пожалуйста, подождите...
13.04.2013 Роздiл: Мисливське господарство Правила безопасности на коллективной охоте

Главным условием безопасности является твердое знание, и четкое выполнение настоящих правил, строгая дисциплина всех охотников при производстве охоты.

На коллективной охоте согласованно действует группа охотников и загонщиков. При помощи загонщиков дикие животные загоняются на стрелковую линию. На коллективной охоте от каждого участника требуются строжайшая дисциплина, точное знание и соблюдение правил безопасности, и безоговорочное выполнение распоряжений и указаний руководителя охоты. На коллективной

Читати далі
13.04.2013 Роздiл: Мисливське господарство Инструктаж на охоте

Инструктаж перед охотой – святая обязанность любой принимающей стороны, любого охотпользователя, любого руководителя охоты. Если охотник приобретает у егеря отстрелочную карточку то ли на утку, то ли на зайца, он порой и не замечает проведенного с ним инструктажа. Однако, купив карточку, расписавшись в ее корешке и оставшись один на один с природой, охотник должен четко себе представлять: ГДЕ он охотится, НА ЧТО он охотится и КАК он охотится. Об этом, как правило, охотник получает информацию от егеря, либо заблаговременно в охотхозяйстве.

Читати далі
13.04.2013 Роздiл: Мисливське господарство Національні особливості полювання за мисливськими угіддями і не тільки...

Соціальна незахищеність населення проявляється у багатьох сферах суспільного розвитку. Відповідно соціальна несправедливість спостерігається в ході розвитку мисливства. Так з давнини полювання і риболовля, насамперед, було способом добування їжі. Людина вже тоді намагалась захищати свої мисливські ресурси від правопорушників, адже від цього залежало їх життя. Вона могла пожертвувати навіть своїм життям чи життям своїх побратимів, ведучи кровопролитні війни за свої мисливські угіддя, де неодноразово траплялись смертельні випадки. [1]
 
Мис

Читати далі
22.05.2013 Роздiл: ВІДПОВІДІ ГРОМАДЯНАМ Збірник 30 відповідей - Лісове законодавство у запитаннях та відповідях

 

     Увага: законодавча база, приведена у збірнику, була актуальна  станом на вересень 2011 року !

     В останні роки в Україні посилюється зацікавленість громадян до проблем лісу та лісового господарства. Суспільство все більше усвідомлює, що ліс є загальнонародним надбанням, тому громадськість має право знати як охороняють ліси, яким чином ведеться лісогосподарська діяльність, хто і як здійснює лісокористування і багато

Читати далі
12.04.2013 Роздiл: ІНШІ Водители и работники ГАИ: Без адвоката не штрафовать!

На прошлой неделе Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека опубликовал разъяснение, касающееся взаимоотношений между водителями и работниками ГАИ, которое может существенно усложнить порядок привлечения нарушителей ПДД к ответственности.

 

Секретариат Уполномоченного ВР по правам человека после проведения соответствующих проверок в Киеве выявил целый ряд систематических нарушений прав граждан со стороны работников дорожно-патрульной службы ГАИ при вынесен

Читати далі
12.04.2013 Роздiл: ІНШІ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ПРОГУЛ

1. Що таке прогул?

Прямого визначення у законодавстві немає, але у п. 24 постанови № 9 Верховний Суд України підкреслював, що прогул - це відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно впродовж робочого дня без поважних причин.

Відсутність працівника не на підприємстві, а на робочому місці прогулом не вважають, а значить, звільнити його за п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП)не вдасться.

Читати далі
12.04.2013 Роздiл: АВТОРСЬКІ Сумісництво та ведення бізнесу посадовцями лісогосподарських підприємств: заборони та обмеже

У червні 2011 року проектом  FLEG проводилось соціологічне опитування серед представників приватного лісопереробного бізнесу України  щодо оцінки  загальної ситуації в лісовому секторі. Одна із тем опитування стосувалась заходів із детінізації лісового сектору. Цікаво, що абсолютна більшість респондентів вказала на необхідність заборонити посадовцям лісової охорони брати участь у приватному лісовому бізнесі. Така вимога свідчить про те, що певна частина лісівників у приватній формі займається або причетна до  підприємницької діяльності, зд

Читати далі
12.04.2013 Роздiл: АВТОРСЬКІ Планові обсяги лісорозведення в Україні: правові аспекти

    В Україні залишаються  чинними декілька нормативних актів, що містять відомості про заплановані обсяги лісорозведення. Визначальним документом в цьому питанні  можна назвати Концепцію  реформування та розвитку лісового господарства, що затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 208 – р від 18.04.2006 року. Концепція  одним з основних завдань визначила збільшення лісистості території держави до науково обґрунтованого рівня. Згідно Розділу VI Концепції,   до 2015 року передбачено створити 1 млн. гектарів лісів

Читати далі
12.04.2013 Роздiл: ІНШІ Безнадійна дебіторська заборгованість (критерії визнання в податковому обліку та юридичній п

«Безнадійна дебіторська заборгованість» – поняття, часто застосовуване бухгалтерами, коли вони говорять своєю мовою на свої бухгалтерські та податкові теми. У приватному праві, поняття якого застосовують юристи, «безнадійна дебіторська заборгованість» не несе правового навантаження та не має певних приватноправових наслідків. Однак для того, щоб чітко і глибоко розуміти, що ж для бухгалтерського і податкового обліку означає зазначений термін, без норм приватного, тобто цивільного у даному випадку, права не обійтися.

 

Безнадійна де

Читати далі
12.04.2013 Роздiл: АВТОРСЬКІ Антикорупційні вимоги фінансового контролю для працівників лісового господарства

 

Фінансовий контроль відносно публічних посадовців потрібен в першу чергу для попередження корупційних проявів та підвищення прозорості  влади. Зокрема, одним із засобів дотримання етики поведінки на публічній службі є періодичне заповнення посадовцями декларацій про свої доходи. Закон про корупцію значно розширив та деталізував перелік майна, фінансових зобов’язань, що повинні щорічно декларуватися посадовцями.

 

 

Читати далі


Сторiнки: 1...105 106 107...108

Правозастосування в лісовому господарстві України.